زلزله ‌زدگان نیازمند خدمات فوری هستند

سازمان انتقال خون از دارندگان گروه خونی O منفی....

سازمان انتقال خون از دارندگان گروه خونی O منفی....

info@honareshargh.com 6619494 - 0253

سایت هنر شرق به فروش می رسد

جهت هماهنگی با شماره 09122472554 تماس بگیرید

🏴 زلزله ‌زدگان نیازمند خدمات فوری هستند.
سازمان انتقال خون از دارندگان گروه خونی O منفی (-O) درخواست اهدا خون کرد

 

دیدگاه خود را بیان کنید