زلزله ‌زدگان نیازمند خدمات فوری هستند

سازمان انتقال خون از دارندگان گروه خونی O منفی....

سازمان انتقال خون از دارندگان گروه خونی O منفی....

info@honareshargh.com 6619494 - 0253

🏴 زلزله ‌زدگان نیازمند خدمات فوری هستند.
سازمان انتقال خون از دارندگان گروه خونی O منفی (-O) درخواست اهدا خون کرد

 

دیدگاه خود را بیان کنید