گرمایش 2 درجه‌ای جهانی خشکسالی سراسری زمین را به دنبال خواهد داشت

گرمایش 2 درجه‌ای جهانی خشکسالی سراسری زمین را به دنبال خواهد داشت با افزایش فقط دو درجه سانتی‌گراد گرمای جھانی، یک چھارم کره زمین تبدیل به بیابان می‌شود.

گرمایش 2 درجه‌ای جهانی خشکسالی سراسری زمین را به دنبال خواهد داشت با افزایش فقط دو درجه سانتی‌گراد گرمای جھانی، یک چھارم کره زمین تبدیل به بیابان می‌شود.

info@honareshargh.com 6619494 - 0253

سایت هنر شرق به فروش می رسد

جهت هماهنگی با شماره 09122472554 تماس بگیرید


گرمایش 2 درجه‌ای جهانی خشکسالی سراسری زمین را به دنبال خواهد داشت


با افزایش فقط دو درجه سانتی‌گراد گرمای جھانی، یک چھارم کره زمین تبدیل به بیابان می‌شود.

http://www.honareshargh.com/

به گزارش ایسنا وبه نقل از دیلی میل، تحقیقات جدید ھشدار می‌دھند که جھان تنھا با افزایش 2 درجه سانتیگراد( 3.6 درجه فارنھایت)گرمای جھانی به طور قابل توجھی خشک‌تر و بیابانی‌تر می‌شود. بیش از یک چھارم سطح زمین که بیش از 1.5 میلیارد نفر در آن زندگی می‌کنند، خشک‌تر می‌شوند و خشکسالی و آتش‌سوزی می‌تواند گسترده شود. دانشمندان بر این باورند که محدود شدن گرمایش جھانی به 1.5 درجه سانتی گراد( 2.7 درجه فارنھایت) به طور چشمگیری درصد تاثیرگذاری گرمایش جهانی بر سطح زمین را کاھش می‌دھد.

شاخص خشکی (Aridity) واحد اندازه‌گیری خشکی سطح زمین است که از ترکیب بارندگی و تبخیر حاصل می‌شود. دکتر "مانوج جوشی" (Manoj Joshi) یکی از نویسندگان این مقاله از دانشگاه زیست‌محیطی "ایست آنجلیا" (East Anglia's) می‌گوید: اگر تغییرات دمای جھانی به دو درجه سانتی‌گراد( 3.6 فارنھایت) برسد، باعث افزایش خشکی 20 تا 30 درصدی سطح زمین می‌گردد.

تیم تحقیقاتی 27 مدل جھانی آب و ھوایی را مورد مطالعه قرار دادند و مناطقی از جھان را شناسایی کردند که در آن خشکی‌ھا به طور قابل توجھی تغییر می کنند. مناطقی که بیشترین آسیب را به خود اختصاص داده‌اند بخش‌ھایی از جنوب شرق آسیا، جنوب اروپا، جنوب آفریقا، آمریکای مرکزی و جنوب استرالیا ھستند.

این مناطق محل سکونت بیش از 20 درصد جمعیت جھان را که بیش از 1.5 میلیارد نفراست تشکیل می‌دھند. این مطالعه میزان فعلی افزایش دمای جھانی را مود بررسی قرار داد و سپس آن را با داده‌ھای قبل از انقلاب صنعتی مقایسه کرد. از آن زمان تاکنون جھان یک درجه سانتی‌گراد( 1.8 درجه فارنھایت)گرم‌تر شده است.

محققان بر این باورند که اگر گرمایش زمین به 1.5 درجه سانتی گراد( 2.7 رجه فارنھایت)محدود شود، دو سوم مناطق تحت تاثیر گرمایش جهانی می‌توانند از خشکی قابل ملاحظه اجتناب کنند.

دکتر" چانگ یو پارک"( Chang-Eui Park) یکی از نویسندگان این مطالعه از دانشگاه علوم وفناوری‌ھای جنوبی در چین گفت: راه دیگر بررسی تغییرات احتمالی "خشکی متوسط مداوم" است.

پروسه خشکسالی مناطق یک تھدید جدی است به این دلیل که می‌تواند مناطقی مانند زمین‌ھای کشاورزی، کیفیت آب و تنوع زیستی را به شدت تحت تاثیر قرار دھد. ھمچنین می‌تواند به خشکسالی و آتش سوزی بیشتر ھمانند آنچه در سراسر کالیفرنیا دیده شد، منجر شود.

توافقنامه پاریس که برای اولین بار در سال 2015 امضا شد، یک توافقنامه بین‌المللی برای کنترل تغییرات اقلیمی و امیدوار است که افزایش دمای متوسط جھانی به میزان مناسب زیر دو درجه سانتی گراد( 3.6 دجه فارنھایت) خود باقی بماند و تلاش می‌کند تا از افزایش دمای بالاتر از 1.5 درجه سانتی گراد( 2.7 درجه فارنھایت) جلوگیری کند.

براساس یافته‌ھای جدید به نظر می‌رسد این ھدف بلندپروازانه محدود کردن گرمای جھانی به 1.5 درجه سانتی‌گراد( 2.7 درجه فارنھایت)مھم‌تر از ھمیشه باشد. در ماه ژوئن دونالد ترامپ  قصد خود را برای خروج ایالت متحده، دومین تولیدکننده گازھای گلخانه‌ای در جھان، از توافق‌نامه اعلام کرد

http://www.honareshargh.com/

جهان خشک‌تر ممکن است به واقعیت تبدیل شود و صحنه‌های وحشتناک آتش‌سوزی‌های کالیفرنیا ممکن است بیشتر رواج یابد. این آتش‌سوزی اوایل ماه دسامبر بیش از 440 مایل مربع از مناطق ونتورا، سانتاباربارا را سوزاند و بیش از هزاران ساختار را تخریب کرد.

در مناطق از جهان که کمبود بارندگی و کمبود منابع آب وجود دارد، خشکسالی یکی از بزرگترین نگرانی‌ها است.

برای مثال بعضی از مناطق کشور" کنیا" کل سال را بدون حتی یک قطره آب سپری می‌کنند.

به گفته دکتر جئونگ(Jeong) با کاھش انتشار گازھای گلخانه‌ای به جو به جای نگه داشتن گرمای جھانی به زیر  1.5 درجه سانتی گراد( 2.7 درجه فارنھایت) یا 2 درجه سانتی گراد( 3.6 درجه فارنھایت) می‌توانیم احتماال بروز خشکی قابل توجه دربسیاری ازمناطق جھان را نیز کاھش دھیم.

این مطالعه در مجله "نیچر کلایمت چنج" ( Nature Climate change) منتشر شده است.

http://www.honareshargh.com/

دیدگاه خود را بیان کنید