ناگفته‌هایی از تاثیر تحریم‌ها بر کمک‌ به حادثه‌دیدگان ایران

پیش از تحریم‌ها برخی حساب‌های دارای سوییفت متعلق به هلال احمر داشتیم که از طریق آنها برای جذب کمک جهانی اقدام می‌کردیم

پیش از تحریم‌ها برخی حساب‌های دارای سوییفت متعلق به هلال احمر داشتیم که از طریق آنها برای جذب کمک جهانی اقدام می‌کردیم

info@honareshargh.com 6619494 - 0253