خطوط تلفن همراه کشور از ۱۱۵ میلیون عبور کردند

info@honareshargh.com 6619494 - 0253

خطوط تلفن همراه کشور از ۱۱۵ میلیون عبور کردند

🔹تعداد خطوط فعال تلفن همراه تا پایان سه ماهه‌ی اول سال جاری، بیش از ۱۱۵ میلیون است که ضریب نفوذ را به بیش از ۱۳۹ درصد می‌رساند.

دیدگاه خود را بیان کنید