افزایش قیمت نان متوقف شد

فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران :اجرای طرح افزایش نان ...

فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران :اجرای طرح افزایش نان ...

info@honareshargh.com 6619494 - 0253

سایت هنر شرق به فروش می رسد

جهت هماهنگی با شماره 09122472554 تماس بگیرید

 افزایش قیمت نان متوقف شد

🔸فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران :اجرای طرح افزایش نان تا زمان بررسی مجدد کارگروه شورای آرد و نان متوقف شده است.

🔹تا اعلام مجدد کارگروه مربوط ، از افزایش قیمت نان جلوگیری می شود /  باشگاه خبرنگاران

 

دیدگاه خود را بیان کنید