تیم جراحی قلب اطفال آمریکا

تیم جراحی قلب اطفال آمریکا

تیم جراحی قلب اطفال آمریکا

info@honareshargh.com 6619494 - 0253

سایت هنر شرق به فروش می رسد

جهت هماهنگی با شماره 09122472554 تماس بگیرید

تیم جراحی قلب اطفال آمریکا
از فردا تا 21 اسفند در بیمارستان شهید لواسانی تامین اجتماعی تهران

بطور رایگان کودکانی را که نیاز به عمل قلب دارند را جراح می کنند

لطفاً اگر کودک بیماری را میشناسید معرفی کنید
در صورت نداشتن دفترچه بیمه ، کل هزینه ها از طرف موسسه خیریه شریان پرداخت می شود.
لطفاً اطلاع رسانی کنید.
شاید گره از کار یک نفر باز شود

02186614185

دیدگاه خود را بیان کنید